Opći uvjeti poslovanja

Molimo Vas da prije korištenja internet stranice lesis-creations.com na bilo koji način, pozorno pročitate uvjete korištenja. Usluge internetske trgovine vrijede za kupce sa prebivalištem na području Republike Hrvatske.
Korištenjem usluge internet trgovine i svih pridruženih stranica i servisa na domeni lesis-creations.com smatra se da su potrošači u svakom trenutku upoznati s ovim Uvjetima prodaje (dalje u tekstu: Uvjeti), te da ih u cijelosti razumiju i prihvaćaju.

Pružatelj usluge internet prodaje putem internet trgovine je Lesis-creations, obrt za proizvodnju, trgovinu i usluge, vl. Andrea Božić, Kliški put 4, 21210 Solin.

 

Podaci o obrtu su sljedeći:
Puni naziv: Lesis-creations, obrt za proizvodnju, trgovinu i usluge, vl. Andrea Božić, Kliški put 4, 21210 Solin
OIB: 97746606183
Kratko ime: Lesis-creations, vl.Andrea Božić
Adresa: Kliški put 4, 21210 Solin.
Transakcijski račun: HR7324020061140493965 (Erste bank)
Matični broj: 98551442
E-pošta: lesiscreations@gmail.com
Telefon: +385 (0)91 5175111

Obrt je dana 20.03.2023. upisan u Obrtni registar.

Ugovor o kupoprodaji proizvoda između Kupca i Prodavatelja zaključen je trenutkom kada Prodavatelj primi elektroničku poruku koja sadrži izjavu kupca da prihvaća ponudu, odnosno u trenutku narudžbe proizvoda.

 

UVJETI KUPNJE

Isporučitelj naručene robe je Lesis-creations, obrt za proizvodnju, trgovinu i usluge koja putem Internet trgovine omogućuje kupnju proizvoda.

Kupac je fizička ili pravna osoba koja naručuje ili plaća uslugu dostave proizvoda Lesis-creations, obrt za proizvodnju, trgovinu i usluge, posredstvom Internet trgovine. Artikli se isporučuju po cijenama važećim na dan naručivanja.

 

KORIŠTENJE USLUGA INTERNET TRGOVINE
Korištenje usluga internet trgovine nije dozvoljeno osobama mlađim od 18 godina.
Ukoliko dođe do bilo kakve promjene podataka koje ste unijeli prilikom kupnje, molimo Vas da nas u čim skorijem roku obavijestite o nastalim promjenama putem e-mail adrese: lesiscreations@gmail.com
Kupac odgovara za ispravnost svih unesenih podataka prilikom kupnje artikala.

 

NARUČIVANJE ROBE
Proizvodi se naručuju elektroničkim putem. Proizvodi se smatraju naručenim u trenutku kada kupac prođe cijeli Proces „Naplate“.Pristup web shopu lesis-creations.com moguć je bez registracije, kao gost korisnik.

Kupcu se omogućuje kupnja svih dostupnih proizvoda te se uneseni podaci koriste samo za trenutačnu kupnju, ali neće biti pohranjeni u bazu kupaca Internet prodavaonice.

Slike proizvoda na Internet prodavaonici su ilustrativne prirode te slika proizvoda na internetskoj stranici ne mora u potpunosti odgovarati stvarnom izgledu finalnog proizvoda. Navedeno se osobito odnosi na boje koje mogu biti različite zbog različitih podešenja svjetlosti na raznim ekranima. Također radi ponovnog miješanja polimerne gline boja može odstupati od boje reklamnog primjerka.

 

POSTUPAK KUPOVINE
Kada je narudžba primljena, odlazi u postupak obrade. Lesis-creations.com putem elektronske pošte prima obavijest da je narudžba zaprimljena.

Nakon obavljene narudžbe/rezervacije (iskazane namjere korisnika da sklopi Ugovor), korisniku će biti dostavljena automatizirana Obavijesti o primitku narudžbe, odnosno predugovorna obavijest iz Zakona o zaštiti potrošača te ovim Uvjetima (putem linka) odnosno obavijest o pravu potrošača na jednostrani raskid Ugovora, zajedno s obrascem za jednostrani raskid Ugovora iz Zakona o zaštiti potrošača (također putem linka).

Ugovor ne stupa na snagu samom obavljenom narudžbom/rezervacijom (klikom na “Naručujem/Rezerviraj”) i primitkom automatizirane poruke od strane sustava web trgovine Prodavatelja, jer u trenutku obavljene narudžbe roba može promijeniti raspoloživost, cijenu ili specifikacije.

 

DOSTAVA ROBE I ROK ISPORUKE
Naručena roba isporučuje se zapakirana tako da se Naručene/rezervirane proizvode šaljemo Naručitelju tek po zaprimljenoj uplati cjelokupnog iznosa narudžbe, uvećanog za eventualne troškove dostave, sukladno odredbama ovih Općih uvjeta poslovanja.uobičajenom manipulacijom u transportu ne može oštetiti.

Ukoliko je Naručitelj kao način plaćanja odabrao plaćanje na transakcijski račun, no ne uplati cjelokupni iznos narudžbe u roku od 5 dana od dana primitka podataka za uplatu,  smatra se da je odustao od narudžbe.

Kupac je dužan eventualna vidljiva oštećenja odmah prijaviti.
Rok dostave proizvoda u pravilu je 5-7 radnih dana nakon vidljive uplate.
Kupac je dužan preuzeti narudžbu prilikom isporuke. Vraćene narudžbe zbog nepreuzimanja od strane kupca mogu biti ponovno poslane kupcu o njegovom trošku.

 

PLAĆANJE ROBE
U internet trgovini lesis-creations.com omogućeno je plaćanje direktnom bankovnom transakcijom na račun obrta Lesis-creations, obrt za proizvodnju, trgovinu i usluge u banci.

Lesis-creations, obrt za proizvodnju, trgovinu i usluge
Kliški put 4, Solin
OIB: 97746606183
IBAN: HR7324020061140493965
Erste&Steiermärkische Bank d.d.

Na svoju email adresu ćete dobiti ponudu sa svim podacima potrebnim za uplatu, uključujući broj računa na koji trebate uplatiti vrijednost narudžbe. Uplatu potom možete izvršiti korištenjem internet bankarstva ili načinom na koji inače plaćate svoje račune – putem banke, pošte, Fine ili sl. Po primitku sredstava na naš poslovni račun, roba će biti poslana na adresu za dostavu. Trošak dostave je 2,79-3€ za područje Republike Hrvatske. Dostava za hrvatsku za narudžbe iznad 66€ je besplatna.

 

REKLAMACIJE
U slučaju povrata robe kupac je dužan uputiti reklamaciju e-mailom u kojoj je potrebno navesti broj narudžbe i stavke na koje se reklmacija odnosi.

U slučaju da je Naručitelju dostavljen oštećen proizvod (bez obzira na uzrok oštećenja) ili ne odgovara opisu proizvoda, pošaljite nam fotografiju/e u rezoluciji na kojoj se jasno vidi oštećenje/nedostaci/odstupanja od opisa proizvoda na lesiscreations@gmail.com

Kupac ima pravo u roku od 14 kalendarskih dana od dana dostave proizvoda na reklamaciju kupljenog proizvoda ili povrat proizvoda. Lesis-creations, obrt za proizvodnju, trgovinu i usluge će kupcu izvršiti povrat novca ili zamijeniti proizvod s novim u roku od 14 dana od datuma primitka vraćenog proizvoda. Kupac je proizvod dužan vratiti na vlastiti trošak i u stanju u kojem mu je proizvod dostavljen.

 

RASKID UGOVORA
U skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača, kupac ima pravo, ne navodeći razloge za to, jednostrano raskinuti ugovor u roku od 14 dana od dana primitka proizvoda.

Kako bi kupac mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid ovog ugovora, isti mora obavijestiti o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom elektroničkom poštom, u kojoj će navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona ili adresu elektroničke pošte.
Ukoliko se kupac odluči na jednostrani raskid ugovora, o svojoj odluci je dužan obavijestiti prodavatelja pisanim putem, u navedenom roku, te sam snositi trošak povrata proizvoda prodavatelju.

Za povrat kupljenih proizvoda u roku za odustajanje od kupoprodajnog ugovora dovoljna je pisana obavijest o odustajanju. Jedini trošak za korisnika (kupca) pri povratu proizvoda je trošak dostave Trgovcu koji snosi Kupac.
Kupljene proizvode potrebno je vratiti Trgovcu najkasnije u roku 14 dana od narudžbe i obavijesti o odustajanju kupoprodajnog ugovora.

Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji je izvršena uplata. U slučaju da kupac pristaje na drugi način povrata plaćenog iznosa, ne snosi nikakve troškove na povrat.

Kupac je dužan robu predati ili poslati na adresu tvrtke Lesis-creations, obrt za proizvodnju, trgovinu i usluge bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je Kupac uputio svoju odluku o jednostranom raskidu ugovora.

Možemo odbiti povrat dok ne primimo robu natrag ili dok ne dostavite dokaz da ste robu vratili, ovisno o tome što je ranije.

Kod ugovora potpisanih na daljinu, sukladno Zakonu o zaštiti potrošača kupac nema pravo na jednostrani raskid ugovora.

Potrošač nema pravo na jednostrani raskid ugovora ako je:
– Predmet ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji potrošača ili koja je jasno prilagođena potrošaču.

– Predmet ugovora isporuka zapečaćene robe koja nije prikladna za povrat zbog zaštite zdravlja ili higijene ako je nakon isporuke otpečaćena (korištena pa nanovo vraćena u original pakiranje).

Prodavač ne odgovara za bilo kakvu štetu nastalu neispravnim korištenjem proizvoda.

 

PROMJENE OPĆIH UVJETA POSLOVANJA
U slučaju promjena naših uvjeta poslovanja obavijestit ćemo Vas o tome na ovoj stranici i ažurirati datum izmjene politike privatnosti dolje kako slijedi.

Ova politika privatnosti je zadnji put izmijenjena 19. travnja 2023.