Flowers

Naušnice od polimerne gline sa nehrđajućim čelikom. Svaki dio naušnice je pojedinačno utisnut u modlu i zatim spojen u ove divne cvjetove. Moguće je ponoviti slične, ali ne identične.